4 principii pentru bulevarde moderne

Inspirație pentru Bulevardul Mihai Viteazu

Strada ca spațiu public reprezintă prima conexiune a locuitorilor cu orașul. Este un spațiu al tuturor, un loc vibrant, plin de contraste, care răspunde nevoilor noastre de pietoni, bicicliști sau șoferi, cu treburi în oraș sau doar în tranzit.

Știai că 25-30% din infrastructura construită a unui oraș o reprezintă străzile și bulevardele? Deci felul cum acestea sunt concepute, realizate, dotate și utilizate are un impact semnificativ asupra mediului nostru de viață urban. De altfel, peisajul pe care îl văd cei mai mulți dintre locuitorii din mediul urban din propriile locuințe sau de la locul de munca este cel al străzii. Aceste peisaje urbane influențează, în funcție de modul cum sunt amenajate, atât interacțiunea socială în spațiul public, cât și calitățile estetice ale spațiului public, activitățile economice, diversitatea biologică, sănătatea și starea de bine a locuitorilor, dar și consolidarea comunităților.

Un bulevard modern înseamnă crearea unui context urban propice care se poate adresa unei multitudini de utilizatori și în același timp poate îndeplini mai multe funcții. Când ne referim la bulevarde urbane, moderne, atractive, demne de vizitat sunt vizate câteva principii care ghidează spațiul public actual: sistemul de transport sustenabil, infrastructura verde și spațiile urbane verzi de calitate, calitatea vieții urbane și dinamica economică.

  1. Un sistem de transport sustenabil

Un sistem de trafic sustenabil este ”scena” unei mari diversități de moduri de deplasare cu emisii scăzute și zero, care oferă mobilitate și accesibilitate tuturor locuitorilor urbani într-un mod sigur și ecologic. În aceeași idee, bulevardul este perceput ca un spațiu incluziv, nu numai din punctul de vedere al mobilității și conectării, ci mai degrabă ca un spațiu sigur împărțit între transportul în comun, autoturisme, biciclete, trotinete electrice și pietoni.

O infrastructură sigură pentru bicicliști și pietoni necesită separarea spațiului rutier pentru bicicliști și pietoni de mașini, autobuze, motociclete sau anumite intervenții care pot reduce viteza vehiculelor. Ambele măsuri ar putea duce la restrângerea mobilității utilizatorilor de mașini și la încurajarea unui sistem de transport sustenabil.

Implementarea unui sistemul de transport durabil pe un bulevard ține cont de context, oferă securitate și independență energetică sporite și este conceput cu materiale sustenabile și utilat cu elemente urbane adaptate. Mobilitatea durabilă include echitatea în accesibilitate, acordând o atenție deosebită grupurilor mai vulnerabile ale populației și zonelor geografice expuse riscului de excluziune socială.

Astfel, strada oferă siguranță și accesibilitate tuturor utilizatorilor fie ei pietoni sau șoferi, favorizând un alt tip de mobilitate urbană, mult mai lentă, mai puțin periculoasă și atentă la toate modurile de deplasare.

  1. Infrastructură verde și spații urbane verzi de calitate

În contextul construirii unei infrastructuri verzi urbane, bulevardele au un rol benefic în mediul urban prin transformarea și reinterpretarea lor în conexiuni și coridoare verzi. Sistemul construit al bulevardelor interacționează cu sistemul natural, prin aducerea naturii mai aproape de oameni, în spațiile de socializare, în zonele pietonale, în apropierea căilor de circulație.

Materialele cât mai naturale și sustenabile, de la pavaje permeabile și rigole înverzite care ajută la infiltrarea apei de ploaie în pământ și la menținerea unui sol urban cât mai sănătos, la o floră și faună reziliente, cu arborii de aliniament care oferă umbră și un microclimat mult mai echilibrat, toate acestea sunt esențiale pentru o calitate mai bună a vieții în orașe. De asemenea, acestea ajută la diminuarea efectelor schimbărilor climatice și îmbunătățesc interacțiunile ecologice.

Prin urmare, un bulevard verde încorporează mai multe elemente cu potențialul de a oferi o varietate mare de tipologii de spații verzi – arbori în aliniament, rigole înverzite, mici grădini de ploaie, platbande înflorite; aceste elemente ajută la creșterea biodiversității în spațiul urban.

Valoarea diversității biologice a unui bulevard crește odată cu includerea plantelor perene adaptate microclimatului local, caracterizate de o floră rezilientă care nu necesită metode costisitoare de îngrijire și care favorizează polenizatorii în mediul urban. Bulevardele și străzile răspund astfel nevoilor ecologice urbane prin micșorarea insulei de căldură și absorbția particulelor poluante.

Rezultatul: un cadru urban îmbogățit atât prin calitățile estetice, dar mai ales prin calitățile ecologice, sociale și chiar economice.

  1. Calitatea vieții urbane

Calitatea vieții urbane nu se poate exprima complet fără întreprinderea de acțiuni care țin de favorizarea interacțiunilor sociale în spațiile de pe bulevarde. Se recomandă asigurarea unui mediu în care locuitorii se simt în siguranță și în care implicarea lor are un rol cheie în viața străzii, prin cooperare, dialog și mai ales posibilitatea de a desfășura activități diverse – plimbări, socializare, joc, comerț.

Din punct de vedere ecologic, calitatea vieții urbane poate fi atinsă prin măsuri de prevenire și combatere a poluării aerului și utilizarea de materiale sustenabile și durabile pentru a proteja sănătatea locuitorilor urbani și a menține biodiversitatea și spațiile verzi de pe bulevarde și străzi.

Iar din punct de vedere social, un bulevard urban modern ar trebui să consolideze comunitățile, oferindu-le medii sigure, confortabile și interesante, dar și care elimină barierele care reduc participarea la viața de zi cu zi a anumitor grupuri sociale, cum ar fi cei cu dizabilități, femeile, copiii și persoanele în vârstă.

O calitate mai bună a vieții urbane poate fi obținută și prin promovarea interacțiunilor zilnice între oameni, a unui cadru plăcut prin îmbunătățirea caracterului urban-estetic al mediului construit și a identității comunității, prin păstrarea patrimoniului  și a vestigiilor istorice, făcând arhitectura și peisajul să răspundă contextului lor.

  1. Dinamica economică

În ceea ce privește dinamica economică, multe orașe, în ultimele decenii, și-au dat seama că atuul economic al străzilor și bulevardelor este la fel de mare ca orice alt element funcțional care îl compun.

Valorizarea străzilor din punct de vedere economic înseamnă o regândire a modului lor de funcționare prin proiectarea unui spațiu public de calitate care să genereze venituri mai mari pentru afaceri, dar și o creștere a valorii imobiliare.

Prin creșterea calității spațiului public se creează un echilibru între spațiul verde și funcțiunile urbane de tipul teraselor, al spațiilor de socializarea sau al comerțului de proximitate.  Spațiul bulevardului devine astfel un spațiu convivial care atrage nu numai locuitori ci și vizitatori sau turiști.

Sursa info: lector dr. geograf-peisagist Claudia Fabian