Bulevardul Mihai Viteazu & co.

A treia Agora FOR SIBIU a avut loc sâmbătă, 01 octombrie 2022, începând cu orele 17:00 într-o alveolă de pe bd. Mihai Viteazu – frontul nord-estic, pe tema Modernizarea bulevardelor.

Invitații noștri au fost:

Claudia Fabian, lector la Departamentul de Peisagistică, Biodiversitate și Horticultură Ornamentală, USAMV, doctor în Geografie Umană, membru asociat al Asociației Peisagiștilor din România – AsoP și membru al Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România (APUR);

Tudor Ștefan Popa, conductor arhitect, președinte al Asociației pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu.

Au fost apreciate inițiativele Primăriei Municipiului Sibiu de a moderniza bulevardele din Sibiu (investiții necesare), precum și decizia de a suspenda proiectul pentru bulevardul Mihai Viteazu, ca urmare a reacțiilor critice din partea societății civile. De asemenea a fost salutată înființarea unei comisii consultative pe probleme de mobilitate alternativă.

În cadrul întâlnirii au fost atinse teme precum:

 • Funcțiile unui bulevard: circulație, comerț și servicii, relaxare și socializare, coridor verde.
 • Un proiect de calitate necesită o temă bine formulată și fundamentată, cu implicarea specialiștilor și a comunității. Atât formularea caietului de sarcini sau a temei de concurs, cât și proiectarea efectivă, necesită termene de lucru și tarife rezonabile. Stabilirea unor perioade minime de lucru și tarife minime scoate din cursă echipele de profesioniști responsabili și duce la rezultate mediocre și submediocre.
 • Importanța comunicării și educării comunității locale, respectiv a transparenței și a consultării comprehensive a populației pentru orice tip de cheltuială sau investiție publică, pe tot parcursul desfășurării investiției, inclusiv în prealabil. Câteva exemple de practici în acest sens, deseori cumulate:
  • Tururi ghidate.
  • Ateliere de lucru în diferite faze ale proiectului, pe anumite tematici.
  • Website dedicat proiectului, incluzând documente comprehensibile și rapoarte ale tuturor acțiunilor în cadrul demersului de informare și consultare.
  • Centre de informare și consultare a populației asupra intențiilor și obiectivelor proiectului, a fazelor de implementare și a efectelor previzionate – în spații publice din cartiere sau în mall-uri.
 • Importanța vegetației în sistemul urban – evidența și gestionarea arborilor de aliniament și a spațiilor verzi pe toate palierele de vegetație raportat la valoarea lor ecologică pentru comunitate, la câtă investiție necesită creșterea și întreținerea fiecărui arbore în parte (după specie, mărime, vârstă etc.) față de aportul său prin producerea de oxigen, reducerea poluării, absorbția apelor pluviale, confortul generat prin umbra și umiditatea pe care le generează sau le menține. Arborii de aliniament creează coridoare verzi, care favorizează dezvoltarea și menținerea unei faune urbane echilibrate (insecte și păsări) care contribuie la polenizare și la menținerea sănătății sistemului vegetal și al substratului / solului. Alegerea soiurilor vegetale este extrem de importantă în acest sens. În caz de dezechilibre, pot fi consultați ornitologi și/sau entomologi, pentru a identifica cele mai sensibile soluții.
 • Tendințe contemporane în modernizarea bulevardelor
  • Reducerea suprafețelor impermeabile pentru o gestiune eficientă a ploilor abundente, în favoarea suprafețelor permeabile, în general vegetalizate, dar nu exclusiv. Permeabilizarea suprafețelor și plantarea de arbori contribuie la siguranța și confortul deplasărilor chiar și pe timp de ploaie, reduce riscul accidentelor și avarierii automobilelor ori a mobilierului stradal, respectiv reduce riscul inundațiilor pe străzi ori ale parterurilor și subsolurilor adiacente căilor de circulație.
  • Alegerea speciilor vegetale compatibile zonei și adaptabile condițiilor dificile de aliniament urban (spre deosebire de zone verzi extinse), care necesită eforturi minime de întreținere atât din punctul de vedere al costurilor, cât și al resursei umane specializate (gazonul este exclus, fiind extrem de costisitor și nesustenabil în clima noastră).
  • Distribuția echitabilă a suprafețelor destinate diferitelor modalități de deplasare, respectiv reducerea suprafețelor destinate circulației auto în favoarea circulației pietonale, cicliste și a transportului în comun, inclusiv reducerea vitezei de rulare a vehiculelor motorizate prin diferite metode și alte măsuri pentru creșterea siguranței în deplasare a tuturor participanților la trafic.
  • Abordarea incluzivă a întregului bulevard – persoane cu diferite dizabilități sau handicapuri trebuie să se poată deplasa în siguranță, cu ușurință.
  • Crearea unei ambianțe plăcute pentru petrecerea timpului liber ca loc de promenadă, socializare, cafenele și restaurante, inclusiv locuri de adăstat.
  • Deseori proiectul de modernizare a unui bulevard include unele vecinătăți, atât spații verzi ori publice, cât și unele clădiri noi sau existente, modificările regimului de funcționare al bulevardului având efecte în profunzimea țesutului urban, oferind un potențial semnificativ de creștere a valorii întregii investiții.
  • Profesioniști necesar a fi implicați într-un proiect de modernizare a unui bulevard:
   • urbanist, arhitect, peisagist, antropolog, ingineri de trafic, de drumuri, de rețele, geolog și topometrist (ridicarea topografică trebuie sa includă arborii – poziție și dimensiune);
   • colaboratori, după caz: horticultor, ornitolog, entomolog, biolog, botanist etc.

Sperăm ca aceste idei să vină în sprijinul dvs. pentru proiecte viitoare cu impact pozitiv maxim pentru comunitatea sibiană, care să vă aducă cât mai multe satisfacții atât ca funcționari publici, cât și ca membri ai acestei comunități.

Vom aborda în continuare subiecte precum Amenajarea de cursuri de râuri – Cibin (29 octombrie) și Regenerarea siturilor industriale. Suntem deschiși la propuneri din partea dvs. pentru noi subiecte din categoria investițiilor publice și de interes public.