Creșterea calităţii mediului construit local prin creșterea calităţii investiţiilor publice și de interes public

Dezvoltarea unei culturi architectural-urbane în rândul comunităţii, care să seteze standarde de referinţă pentru mediul construit, impunând astfel creșterea calităţii investiţiilor publice/de interes public

Investiții publice și de interes public = exemple de bună practică și loc de întâlnire între transparența autorităților și implicarea comunității educate și informate

Transparenţa și participarea la procesul decizional.

Implicarea în procesul decizional, pe întreg parcursul proiectelor de investiţie, a tuturor stakeholderilor relevanţi pentru fiecare investiţie publică și/sau de interes public în parte, pentru ca fiecare investiţie să fie cât mai valoroasă pentru cât mai mulţi.

A derula sau nu un proiect este o decizie ce trebuie luată în comunitate, în urma analizării comparative a valorii existente cu valoarea potenţial rezultată în urma proiectului.

Abordarea holistică profesională a tuturor subiectelor.

Implicarea tuturor domeniilor profesionale relevante pentru fiecare investiţie în parte, pentru un impact optim pe toate planurile, cu efort minim.

Incluziune socială.

Integrarea nevoilor cât mai multor categorii de utilizatori în planificarea, proiectarea, implementarea și administrarea investiţiilor publice și de interes public, în special a persoanelor vulnerabile, pentru integrarea socială a acestora.

Dezvoltarea comunităţii și prioritizarea stării de bine a ecosistemului, incluzând comunitatea.

Scopul principal al fiecărei investiţii este creșterea calităţii Vieţii, atât a oamenilor, a comunităţii, cât și a ecosistemului din care facem parte.

În orice investiţie publică sau de interes public trebuie să primeze binele comunităţii (și a ecosistemului), în fața oricărui alt interes.

Înțelepciune, mai presus de „smart”.

Promovăm soluţii necesare, utile, benefice pe termen lung, în care tehnologia este în slujba binelui superior al comunităţii, nu invers.

Promovăm construirea și utilizarea tehnologiilor cu discernământ – dacă și cât este necesar, cu optimizarea utilizării resurselor existente și minimizarea impactului asupra mediului.

ECHIPA

Martha
Toth

coordonator proiect general

Anita Veronica
Stanca

coordonator financiar

Adrian
Oprea

identitate & grafica

Diana
Constantinescu

coordonator local de proiect

Maria
Iovan

secretariat proiect

Rares Simion
Botezatu

web development

Ioan
Petcu

asistent proiect cultural

Ana
Sichitiu

comunicare & promovare

Roxana
Banciu

asistenta juridica

PARTENERI