Campusul de învățământ dual

Sâmbătă, 28 octombrie 2023, începând cu orele 17:00 ne-am întâlnit in Piața Mică la NO HAI – Ambasada Creativă ca să înțelegem mai bine ce înseamnă Campusul de învățământ dual, și ce presupune acest demers în toată complexitatea lui. Au fost invitați profesioniști din domeniu, membrii organizațiilor implicate în consorțiul PRODUAL, precum și reprezentanți ai beneficiarilor. Am vorbit despre ce funcționează bine, ce poate fi îmbunătățit si ce avem de învățat din experiențele și reușitele altora.

La această întâlnire au participat membri ai societății civile și arhitecți alături de invitații noștri:

Oana Mihăescu, doctor arhitect, cadru universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, specialist în școli sustenabile, (co)autor al mai multor studii și rapoarte despre viitorul infrastructurii educaționale;

Adela Katay, președinta Asociației Studenților în Psihologie Sibiu;

Vlad Grigorov, arhitect și urbanist, elaborator al Planului Urbanistic Zonal al campusul PRODUAL.

Din păcate, la aceasta ediție au declinat participarea reprezentanții membrilor fondatori ai consorțiului PRODUAL, cei care gestionează dezvoltarea și operarea Campusului Dual.

Moderator al acestei întâlnit a fost arhitectul Dan-Felix Paraschiv, reprezentant al Filialei Teritoriale a Ordinului Arhitecților din România Sibiu-Vâlcea și Vicepreședinte al Ordinului Arhitecților din România.

Ne-am bucurat de participarea activă a colegilor arhitecți, membri ai filialei OAR Sibiu-Vâlcea, de un reprezentant al  , precum și de reprezentanți ai studenților.

Subiecte atinse în discuție

Dezbaterea a început plecând de la exemplele de bună practică propuse de dr. arh. Oana Mihăescu. Întrebările adresate la început colegilor participanți au avut ca prim palier de înțelegere pașii care ar trebui parcurși și ce putem învăța din experiențele pozitive prezentate anterior.

Au fost atinse punctual aspectele legate de importanța calității spațiilor destinate studiului, a materialelor, luminii naturale și ventilației naturale în aceste spații. Totodată, a fost subliniată necesitatea spațiilor conexe în care tinerii interacționează, a spațiilor pentru activități sportive și a modului în care acest campus se integrează în oraș.

Au fost discutate aspecte legate de necesitatea accesului facil, de atenția asupra accesibilității și incluziunii pe care această nouă structură educațională trebuie să le înglobeze armonios, în concordanță cu principiile New European Bauhaus și al Declarației de la Davos.

În urma discuțiilor a rezultat cât de importantă este o soluție urbanistică deschisă, lipsită de limite fizice care restricționează accesul populației locale la infrastructura sportivă, cu care campusul se poate deschide către comunitatea locală.

Din partea reprezentantei studenților, a reieșit cât de importantă este integrarea atentă a populației școlare în această nouă etapă în formarea lor profesională și cât de stresant poate deveni pentru tinerii sosiți din medii foarte diferite să se integreze. Astfel, a fost evidențiată necesitatea existenței spațiilor destinate interacțiunii dintre diferitele generații prezente în același timp în campus, accesul facil la infrastructura sportivă și o structură transgenerațională cu scopul de a ameliora abandonul școlar, de a reduce și de a preveni problemele de inadaptare ale tinerilor la noua formă de învățământ.

A fost prezentă în discuție și preocuparea pentru sănătatea tinerilor și importanța prezenței cișmelelor și a punctelor unde poți avea acces la apă potabilă ca alternativă la consumul de băuturi carbogazoase bogate în zaharuri.

A reieșit în urma discuțiilor relevanța unui demers de planificare participativă la care FOR Sibiu poate oferi o bază solidă de pornire. Reiterăm importanța pornirii acestui demers de la cele mai avansate principii contemporane ce integrează valorile Declarației de la Davos și New European Bauhaus. Acest demers trebuie completat cu opiniile rezultate din dialogul (Agora) între specialiști cu experiență în domeniu, comunitatea locală, reprezentanții studenților, reprezentanții consorțiului PRODUAL și al administrației locale, pe care dorim să îi avem parteneri de discuție.

Viziune

O administrație performantă abordează prevederile legale ca minimum necesar, dar nu neapărat suficient. Procesele de planificare și implementare a investițiilor publice, transparența în guvernanță și participarea comunității în luarea deciziilor sunt ghidate de cele mai avansate practici contemporane.

Pentru atingerea acestui obiectiv și depășirea provocărilor cu care se confruntă administrația, propunem și susținem următoarele acțiuni:

  • Abordarea a oricărei investiții publice, având ca scop crearea unui mediu construit de înaltă calitate pentru societate, în concordanță cu principiile Declarației de la Davos și ale New European Bauhaus.
  • Externalizarea serviciilor pentru care administrația nu dispune de capacitate, în conformitate cu prevederile legale.
  • Informarea și consultarea publicului într-un mod iterativ, comprehensiv și .
  • Adoptarea procedurilor de achiziție care garantează cele mai bune rezultate calitative, respectând cele mai înalte standarde internaționale.

FOR SIBIU va continua să abordeze teme precum guvernanța transparentă, implicarea comunitară și procedurile de achiziție, în sprijinul administrației locale și în colaborare cu partenerii săi.

Pe acesta cale dorim să invităm Primăria Municipiului Sibiu să ne transmită 3-5 proiecte de investiții publice pe care intenționează să le inițieze anul viitor. FOR SIBIU poate contribui în 2024 prin oferirea unui fundament consistent respectivelor proiecte, pornind de la cele mai avansate principii contemporane și completând cu opiniile rezultate din dialogul (Agora) între specialiști cu experiență în domeniu, comunitatea locală și reprezentanți ai administrației locale.

Membrii fondatori ai consorțiului PRODUAL sunt : Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (lider de consorțiu), Primăria Municipiului Sibiu, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Colegiul „Școala Națională de Gaz”, Liceul Tehnologic Automecanica Medias, Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu, Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, S.C. Automecanica Medias S.R.L, Compa SA.