Centre de locuire asistată pentru vârstnici

Ambasada Creativă ne-a găzduit în data de 14 decembrie 2023, începând cu ora 17:00, în Piața Mică nr. 3. Ne-am adunat cu scopul de a obține o înțelegere mai profundă a conceptului de „Centre de locuire asistată pentru vârstnici” și a complexității acestui subiect. Alături de experți din domeniu și reprezentanți ai organizațiilor implicate, precum și de beneficiari, am purtat discuții despre aspectele care funcționează bine în acest domeniu, despre posibilitățile de îmbunătățire și despre lecțiile pe care le putem învăța din experiențele și succesele altora.

La această întâlnire au participat membrii ai societății civile și colegi arhitecți alături de invitații noștri:

 • Aura Șova, arhitect doctorand, cadru universitar la Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu din București, a cărei cercetare de doctorat are ca focus centrele de locuire asistată pentru vârstnici;
 • Ana Muntean, arhitect diplomat din București, a cărei lucrare de diplomă a abordat această temă;
 • Adriana Orlea, șef centru Căminul pentru persoane Vârstnice Sibiu;
 • Diana Marton, șef Serviciu Juridic Direcția de Asistență Socială Sibiu;
 • Roxana Bădicioiu, de la Asociația persoanelor cu dizabilități din Sibiu.

Moderator al acestei întâlnit a fost colegul nostru arhitectul Dan-Felix Paraschiv, reprezentant al filialei OAR Sibiu si VP al OAR.

Ne-am bucurat de participarea activă a colegilor arhitecți membri ai filialei OAR Sibiu Valcea si a membrilor societății civile.

Subiecte atinse în discuție

Dezbaterea a început plecând de la prezentarea pe care ne-a făcut-o arhitecta Aura Sora și de la exemplele propuse ca studii de caz. Înainte de a ne concentra pe centrele de îngrijire, a fost subliniat cât de important este să înțelegem principiile și practicile comunităților longevive din întreaga lume. S-a vorbit despre studiile asupra Zonelor Albastre cu ajutorul cărora au fost identificate obiceiuri și practici comune care pot fi integrate în proiectele de îngrijire pentru vârstnici, cum ar fi activitatea fizică regulată, alimentația sănătoasă, apartenența la comunitate și accentul pe relații sociale.

Primele întrebări adresate colegilor participanți au avut ca prim palier de înțelegere care ar fi primii pași care ar trebui parcurși și ce putem învața din experiențele pozitive prezentate.

A fost discutată importanța abordării și integrării mai multor aspecte specifice centrelor de asistență și îngrijire pentru seniori, în proiectarea de arhitectură:

 • Abordarea centrată pe persoană: Spațiile trebuie să fie flexibile, accesibile și adaptabile la nevoile individuale ale vârstnicilor pe măsură ce îmbătrânesc.
 • Integrarea în comunitate: Centrul ar trebui să facă parte dintr-un cartier sau comunitate mai largă, promovând interacțiunea și colaborarea între generații.
 • Designul pentru binele emoțional: Spațiile trebuie să fie prietenoase din punct de vedere emoțional, utilizând materiale, culori, lumină naturală și elemente de design care să încurajeze conectarea emoțională și bunăstarea psihologică.
 • Promovarea unui stil de viață activ: Facilitățile și programele recreative și culturale ar trebui să facă parte integrantă din proiect, încurajând participarea activă și socializarea.
 • Consultarea și implicarea comunității: Proiectarea trebuie să fie realizată în colaborare strânsă cu comunitatea locală pentru a înțelege nevoile și preferințele specifice.
 • Sustenabilitate și accesibilitate universală: Centrul ar trebui să fie proiectat pentru a fi sustenabil din punct de vedere al mediului și să fie accesibil și incluziv pentru toate categoriile de vârstă și capacități.

Proiectele de succes precum Woonzorgzone Buitenhuizen din Olanda sau Asociația Little People din Cluj-Napoca oferă exemple relevante de bune practici în domeniul îngrijirii vârstnicilor. Arhitectura și designul urbanistic pot juca un rol crucial în crearea unor medii care să sprijine traiul activ și independent al vârstnicilor, promovând în același timp interacțiunea socială și integrarea în comunitate. Prin adoptarea unei abordări holistice și consultarea atentă a comunității, putem contribui la îmbunătățirea calității vieții pentru vârstnici și la crearea unor medii care să reflecte valorile noastre umane fundamentale.

La aceasta dezbatere a fost foarte importantă și contribuția stakeholderilor invitați, au fost abordate problemele caracteristice practicii curente și a fost subliniată necesitatea unei mai bune colaborări dintre specialiști și autoritățile locale.

În urma discuțiilor a reieșit relevanța unui demers de planificare participativă la care FOR Sibiu poate oferi o bază solidă de pornire. Reiterăm importanța pornirii acestui demers de la cele mai avansate principii contemporane ce integrează valorile Declarației de la Davos și New European Bauhaus. Acest demers trebuie completat cu opiniile rezultate din dialogul (Agora) între specialiști cu experiență în domeniu, comunitatea locală și administrația locală, pe care dorim să îi avem parteneri de discuție.

Viziune

O administrație eficientă nu se limitează doar la respectarea prevederilor legale, ci aspiră să depășească aceste standarde prin adoptarea celor mai avansate practici contemporane în procesele de planificare și implementare a investițiilor publice. Transparența în guvernanță și implicarea comunității în procesul decizional reprezintă piloni fundamentali ai unei administrații progresiste.

În vederea atingerii acestor obiective și depășirii provocărilor cu care se confruntă administrația locală, susținem următoarele acțiuni:

 • Abordarea integrală a fiecărei investiții publice, cu accent pe crearea unui mediu construit de înaltă calitate în conformitate cu principiile Declarației de la Davos și ale New European Bauhaus.
 • Externalizarea serviciilor pentru care administrația locală nu deține capacitatea necesară, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Informarea și consultarea publicului în mod iterativ și exhaustiv pentru asigurarea unei transparențe și implicări adecvate în procesul decizional.
 • Adoptarea procedurilor de achiziție care asigură cele mai bune rezultate calitative, respectând standardele internaționale în materie.